Innowacyjny projekt w „budowlance”

          W Zespole Szkół Nr 2 czyli „budowlance” rozpoczęto realizację projektu „Uczeń online”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt uczeń online zakłada: dostęp ucznia do najnowszych technologii e-leningowych, wspierających naukę uczniów, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, możliwość podniesienia kompetencji i wyników w nauce, wsparcie aktywności uczniów i rozwijania indywidualnych zainteresowań, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych uczniów Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

     Zgłoszenia do projektu napływały z całej Polski. W sumie w wyniku rekrutacji kategorii biologiczno – chemicznej na terenie całego poswatało 11 kół a wśród nich jedno w bocheńskiej „budowlance” i jedyne w Małopolsce! Działania kół naukowych oparte są na platformie supermemo.net oraz serwisie edukacyjnym, w którym uczniowie będą publikować własne prace e-learningowe.

    We współpracy z uczelniami wyższymi zostaną również zorganizowane warsztaty wyjazdowe dla uczniów. Grupa z bocheńskiej budowlanki w ramach pracy koła brała udział w wykładach na UR w Krakowie. W ramach spotkań koła uczniowie wzbogacają swoja wiedzę z zakresu biologii i chemii ucząc się poprzez metody aktywizujące, doświadczenia i wycieczki naukowe. Dla najbardziej aktywnych uczestników projektu przewidziane są obozy naukowe oraz konkursy z cennymi nagrodami. Szkoła zaś wzbogaciła się w nowy sprzęt audiowizualny. 

   Projekt prowadzony będzie przez najbliższe 4 lata szkolne. W tym roku rekrutacja objęła ochotników z klas pierwszych a w przyszłym roku rekrutacja obejmie obecnych uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy rozpoczną naukę w „budowlance”. Mamy nadzieje, że dzięki projektowi "Uczeń online" powstanie wiele kursów i publikacji, które przyczynią się do rozwoju kompetencji uczniów biorących udział w projekcie i ich rówieśników w całym kraju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am,mk