Projekt staży zagranicznych

  

 

„Praktyki w krajach Unii Europejskiej inwestycją w przyszły sukces zawodowy” 

Projekt staży zagranicznych pt. „Praktyki w krajach Unii Europejskiej inwestycją w przyszły sukces zawodowy” realizowany był przez Zespół Szkół Nr 2 w Bochni, w ramach programu LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI – IVT 2013. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do uczniów klas trzecich w zawodzie technik budownictwa. Obejmował staże zagraniczne w Niemczech w firmach budowlanych poprzedzone przygotowaniem  kulturowo-językowym. 

Projekt obejmował wyjazd dwóch 10-cio osobowych grup uczniów na trzytygodniowe praktyki w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15.

Korzyści dla uczestników projektu:

 

  • zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności;
  • nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego;
  • zwiększenie otwartości i mobilności;
  • zwiększenie szans na rynku pracy;
  • świadomość konieczności dalszego kształcenia;
  • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,  rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności

Potwierdzenie nabytych umiejętności:

  • wydanie świadectwa ukończenia kursu językowego
  • wydanie certyfikatu udziału w programie przez Vitalis GmBH
  • wydanie Europass Mobility,
  • wydanie zaświadczenia o udziale w projekcie przez Zespół Szkół Nr 2