Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz planowanych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

 

I OKRES

Termin

Klasy

Cel

8 września 2016 r.

Wszystkie klasy I – godz. 1700

Informacje o organizacji roku szkolnego

Wybór przedstawicieli do Rad Rodziców

15 września 2016 r.

Zebranie Rady Rodziców - godz. 1630

Pozostałe klasy - godz.1700

Informacje o organizacji roku szkolnego

15, 16 listopad 2016 r.

Wszystkie klasy

Zebranie wywiadowcze

17, 18 stycznia 2017

Wszystkie klasy

Podsumowanie I okresu

II OKRES

11 kwietnia 2017 r.

Klasy IV technikum,

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych
wywiadowcze, informacja o przewidywanych ocenach
z zachowania

20 kwiecień 2017 r.

Pozostałe klasy

Wywiadowcze, informacja o przewidywanych ocenach
z zachowania

6 czerwca 2017 r.

Pozostałe klasy

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

 

Zebrania Rady Rodziców:

15 września 2016 r. – godz. 16 :30

czerwiec 2017 r.

 

Dzień otwarty dla rodziców październik 2016 r., marzec 2017