Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz planowanych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

I OKRES

Termin

Klasy

Cel

12 września 2017 r.

Wszystkie klasy I– godz. 1700

Informacje o organizacji roku szkolnego

Wybór przedstawicieli do Rad Rodziców

21 września 2017 r.

Zebranie Rady Rodziców - godz. 1630

Pozostałe klasy- godz.1700

Informacje o organizacji roku szkolnego

15, 16 listopad 2017 r.

Wszystkie klasy

Zebranie wywiadowcze

17, 18  stycznia 2018 r.

Wszystkie klasy

Podsumowanie I okresu

II OKRES

16 kwietnia 2018 r.

Klasy IV technikum,


Informacja o przewidywanych ocenach rocznych
wywiadowcze, informacja o przewidywanych ocenach
z zachowania

16 kwiecień 2018 r.

Pozostałe klasy

Wywiadowcze, informacja o przewidywanych ocenach
z zachowania

11 czerwca 2018 r.

Pozostałe klasy

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

 

Zebrania Rady Rodziców:

21 września 2017 r.  – godz. 16 :30

czerwiec 2017 r.

 

Dzień otwarty dla rodziców  październik  2017 r., marzec 2018