Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1.            

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2017 r.

2.            

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

3.            

Ferie zimowe:

12 – 25 luty 2018 r.

4.            

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia  2018 r.

5.            

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

27 kwietnia 2018 r. 

6.            

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych

22 czerwca 2017 r.

7.            

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

8.            

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.