Terminarz egzaminów

Terminarz egzaminów w roku szkolnym 2017/2018

 

1.            

Egzamin maturalny

od 7 do 25 maja - język obcy nowożytny ustny,

od 9 do 22 maja - język polski ustny NF

pisemne: 4 - 23  maja 2018 r.

 

Ogłoszenie wyników – 3 lipca 2018 r.

2.            

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Od 4 do 15 czerwca 2018 r.

3.            

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Pisemny – 21 sierpnia2018 r.  godz. 900

Ustny – 21 – 21 sierpnia 2018r.

 

 

4.            

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń -  luty

Kwalifikacje:

B.05  2 a ZSZ – W;

B.36– IV d geod. – D;

B.30– IV c dr.

A. 27– IV d reklama;

R.22– IV c – arch.;

B.18– III a i III b – W;

B. 30– IV a i IV b bud. – DK;

B.02– III b dr. – W;

R.21– III c arch. – D;

A.26– III c rekl. – DK

 

Cz. pisemna- 11 stycznia 2018 r.

Cz. praktyczna - D– 10  stycznia 2018 r.

Cz. praktyczna - pozostałe  kwalifikacje- 12 stycznia – 17 lutego 2017 r.

 

Wyniki 23 marca 2018 r.

 

Sesja maj – czerwiec

Kwalifikacje:

B.06– 2 a ZSZ – W;

B.07– 3a ZSZ –W;

B.34– II c geod. – W;

B.35– III a geod. – D;

B.33– III a i III b – D

B.32 – III b dr. – D

 

Cz. pisemna- 19 czerwca 2018 r.

Cz. praktyczna D- 26 czerwca 2018 r.

Część praktycznapozostałe kwalifikacje
 – 22 czerwca - 4 lipca 2018 r.