Terminarz egzaminów

 

1.            

Egzamin maturalny

od 4 do 26 maja - język obcy nowożytny ustny, prezentacje

 

j. polski "stara" formuła

 

od 8 do 20 maja- język polski ustny Nowa Formuła

 

pisemne: 4 - 24  maja 2017 r.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
 – 30. 06. 2017 r.

 

2.            

Egzamin maturalny
 w terminie dodatkowym

Od 1 do 20 czerwca 2017 r.

3.            

Egzamin maturalny
 w terminie poprawkowym

Pisemny – 22 sierpnia2017 r.  

godz. 900

Ustna – 23 – 25 sierpnia 2017 r.

 

4.            

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (stary egzamin)  - ew. poprawki

12 czerwca 2017 r.
 – godz. 1200 - etap pisemny

 

13 czerwca 2017 r. –etap praktyczny Technikum

 

4 lipca do 8 lipca 2017 r. –etap praktyczny ZSZ

 

5.            

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń -  luty

 

Kwalifikacje:

B.05  2 a ZSZ – W

B.27– IV b san. – D

B.22– IV c odn. – W

B.36– IV c geod. – D

B.18– III a i III b – W

B. 30– IV a i IV b bud. – DK

B.02– III c dr. – W

R.21– III c arch. – D

A.26– III d rekl. – DK

 

Część pisemna - 12 stycznia 2017 r.

Część praktyczna - D – 9 stycznia 2017 r.

Część praktyczna - pozostałe  kwalifikacje
- 16 stycznia - 23 lutego

 

Sesja maj – czerwiec

 

Kwalifikacje:

B.06– 2 a ZSZ – W

B.34– II a geod. – W

B.35– III d geod. – D

B.33– III a i III b – D

B.32– III c dr. – D

Część pisemna - 20 czerwca 2017 r.

Część praktyczna D - 26 czerwca 2017 r.

Część praktyczna – pozostałe kwalifikacje
16 czerwca - 8 lipca