Centrum Kompetencji Zawodowych

Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu 

„Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy„

 

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach:

  •  z zakresu prawa budowlanego,
  • wyrównawczych z organizacji robót budowlanych,
  •  informatyka dla technika – zajęcia poszerzające umiejętność wykorzystania programów komputerowych przez technika budownictwa i drogownictwa.

Zajęcia mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego