Centrum Kompetencji Zawodowych

„Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”

 

Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje. Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Beneficjent: Powiat Bocheński, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, Łapanów 32,32-740 Łapanów oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego, ul. Stasiaka 1,
32-700 Bochnia

Specjalista ds. monitoringu: mgr inż. Renata Czarnota

Specjalista ds. współpracy z pracodawcami: mgr inż. Zofia Winiarska

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego