Program wsparcia kompetencji kluczowych

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE

"Program wsparcia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów i nauczycieli Technikum    Nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni”

w następujących zadaniach:

Zad. 1.            Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,

Zad. 2.            Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne,

Zad. 3.            Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z geografii,

Zad. 4.            Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z biologii,

Zad. 5.            Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z fizyki,

Zad. 6.            Organizacja koła programistycznego,

Zad. 7.            Organizacja- koła biologiczno-chemicznego,

Zad. 8.            Organizacja zajęć pozaszkolnych -wyjazd do arboretum Bolestraszyce,

 

Zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2018/2019.

 

Zgłoszenia przyjmowane są u p. Marcina Kargola i nauczycieli poszczególnych przedmiotów do 21.09.2018.

 

 

PROJEKT:

PROGRAM WSPARCIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH DLA UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BOCHNI

 

Głównym celem projektu jest wzrost w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki u uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni a także wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych u nauczycieli ZS2 w Bochni w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu. 

Zadania:

Zad. 1.            Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,

Zad. 2.            Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne,

Zad. 3.            Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z geografii,

Zad. 4.            Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z biologii,

Zad. 5.            Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z fizyki,

Zad. 6.            Organizacja koła programistycznego,

Zad. 7.            Organizacja- koła biologiczno-chemicznego,

Zad. 8.            Organizacja zajęć pozaszkolnych -wyjazd do arboretum Bolestraszyce,

Zad. 9.            Doskonalenie kompetencji i umiejętności nauczycieli.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego