Dokumenty:

 

Regulamin rekrutacji

 

Regulamin stażu/praktyk

 

Załącznik nr 1

- karta zgłoszenia ucznia do projektu

Załącznik nr 2

- deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3

- oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5

- umowa na realizację stażu / praktyki

Załącznik nr 6

- dziennik stażu / praktyki

Załącznik nr 7

- certyfikat odbycia stażu / praktyki

Załącznik nr 8

- wniosek o przyznanie stypendium za udział w stażu / praktyce

Załącznik nr 9

 - oświadczenie o poniesionych kosztach

 

 

 

Harmonogram rekrutacji 8/2018    termin rekrutacji do 5 grudnia 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji 6/2018    termin rekrutacji do 24 września 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji 5/2018    termin rekrutacji do 10 września 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji 4/2018    termin rekrutacji do 15 czerwca 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji 3/2018    termin rekrutacji do 24 kwietnia 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji 2/2018    termin rekrutacji do 6 kwietnia 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji 1/2018