Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki

W ramach programu unijnego „Wsparcia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”realizowane w naszej szkole są zajęcia z matematyki wspierające uczniów i rozwijające zainteresowania. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem iPadów i oprogramowania GeoGebra. Program daje możliwości rysowania i przekształcania wykresów funkcji, wyznaczania własności  i odczytywania punktów charakterystycznych. Młodzież uczy się tworzyć w układzie współrzędnych figury płaskie, wyznaczać środek okręgu wpisanego i opisanego na wielokącie. W przestrzennym układzie młodzież tworzy ostrosłupy, graniastosłupy i figury obrotowe oraz ich siatki, tworzą modele matematyczne.

Zajęcia zachęcają uczniów do rozwijania swoich umiejętności matematycznych i pomagają w opanowaniu materiału realizowanego na lekcjach matematyki.