Koło biologiczno-chemiczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zajęcia z koła biologiczno-chemicznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni realizowane w ramach projektu "Program wsparcia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów i nauczycieli Technikum Nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni".