Wyjazd do arboretum Bolestraszyce

Zajęcia dydaktyczne w Arboretum w Bolestraszycach realizowane w ramach projektu program wsparcia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów i nauczycieli technikum Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni.


Podczas zajęć uczniowie mieli okazję poznania kilku tys. różnych gatunków roślin z Polski i ze świata zgromadzonych na powierzchni 28,98 ha. Program zajęć obejmował: prezentację kolekcji roślin wraz z omówieniem aspektów biologii i ekologii poszczególnych gatunków roślin, zwłaszcza gatunków rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych we florze polskiej. W programie było również zwiedzanie wystawy ornitologicznej "Chrońmy ptaki” w Muzeum Przyrodniczym.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.