Ochrona danych osobowych

 

Regulamin monitoringu

 

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło sie stosowanie  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, ul. Stasiaka 1, 32-700 Bochnia:

 1. Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowegoi kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
   
 2.  Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
   
 3.  Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwymdo rozpatrzenia wnoszonych spraw.
   
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
   
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
   
 6.  Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzaniaw celu profilowania osób.
   
 7.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni z prośbąo udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Kierownik gospodarczy Zespołu Szkół Nr 2
im. Stanisława Konarskiego w Bochni, kontakt listowy: ul. Stasiaka 1, 32-700 Bochnia, telefoniczny pod nr 146122730, e-mail: zs2@powiat.bochnia.pl  Pełni dyżur w godzinach pracy sekretariatu szkoły w siedzibie administratora danych.