Warunki przyjęć do klas I

 

Warunki przyjęcia do szkoły

 

1.     W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

2.     Dla poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkól Nr 2 w Bochni w procesie rekrutacji uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

 

1)            technikum:

a)     technik budownictwa, technik budowy dróg, technik geodeta, technik reklamy, technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie: język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny;

 

b)    technik architektury krajobrazu, technik inżynierii środowiska i melioracji: język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny;

 

2)            branżowa szkoła I stopnia:

język polski, matematyka, historia, geografia.

 

3.     Szczegółowy sposób przeliczania ocen i dodatkowych osiągnięć jest zapisany w regulaminach rekrutacji i zależny jest od szkoły, którą kończy kandydat.

 

4.     Suma punktów -200