Kurs montażu rusztowań

II edycja kursu montażysty rusztowań

 

5 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik budownictwa, uczestniczyło w kursie montażysty rusztowań. Jest to kolejne szkolenie jakie zostało zorganizowane w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Na zakończenie szkolenia każdego uczestnika czekał egzamin państwowy, sprawdzający stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnego wykonania zawodu montażysty rusztowań. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczniowie otrzymali świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych – książeczka montera rusztowań. Uczestnicząc w szkoleniu uczniowie uzyskali cenne doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w ich przyszłej karierze zawodowej.

Renata Czarnota

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zdjęcia wykonał Patryk Korbut