Reklama -praktyki

05.06.2021

Praktyka zawodowa „reklamy”

Uczniowie klasy III c kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy zakończyli czterotygodniową praktykę zawodową. Podczas odbywania praktyki młodzież miała możliwość m.in. poznać specyfikę pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy w agencjach reklamowych, pogłębiać i doskonalić umiejętności opanowane w szkole, przygotowywać reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej, projektować różne formy środków reklamowych, stosować programy komputerowe do opracowania przekazu reklamowego.

Dziękujemy wszystkim pracodawcom za pomoc podczas realizacji praktyk zawodowych.

 

Uczeń wykonuje czynność bindowania.

 

« inne aktualności