Staże wakacyjne 2018/2019

             Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Druga tura staży wakacyjnych dobiegła końca !

61 uczniówz  różnych zawodów  poszerzało swoją wiedzę praktyczną o kompetencje     i umiejętności z branży budowlanej. Kolejny raz nasi uczniowie po przeprowadzonej na wiosnę rekrutacji pracowali w firmach, przedsiębiorstwach, biurach i innych zakładach branży budowlanej, by „odpracować” 150 cennych godzin, za które w najbliższym czasie otrzymają wynagrodzenie.

Informujemy przede wszystkim tych uczniów, którzy w tym roku po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły, że program staży/praktyk wakacyjnych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą:„Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” i będzie prowadzony jeszcze cały następny rok szkolny. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje. Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Beneficjent: Powiat Bocheński, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, Łapanów 32,32-740 Łapanów oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego, ul. Stasiaka 1,
32-700 Bochnia.

 Uczestnicy staży/praktyk wakacyjnych to uczniowie z klas I-III różnych zawodów  kształconych w naszej placówce, a mianowicie:

- technik budownictwa- 14 stażystów,

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- 5 stażystów,

- technik geodeta- 7 stażystów,

- technik robót wykończeniowych- 2 stażystów,

-  technik budowy dróg- 3 stażystów,

- technik organizacji reklamy- 17 stażystów,

- technik architektury krajobrazu- 13 stażystów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uzyskiwania informacji i korzystania           z działań prowadzonych w ramach projektów unijnych.

Specjalista ds. staży wakacyjnych- Z. Winiarska