MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

 

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małkopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

 

Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się w dniach 16-20 września. Szczegóły rekrutacji opisane są w regulaminie rekrutacji.

Regulamin rekrutacji

Zał. 1- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Zał. 2 -Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zał. 4- Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 5 -Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 6- Zakres danych osobowych przekazywanych do przetwarzania

Zał. 7-Zgoda na utrwalanie i przetwarzanie wizerunku