MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małkopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

 

Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się w dniach 16-20 września. Szczegóły rekrutacji opisane są w regulaminie rekrutacji.

Regulamin rekrutacji

Zał. 1- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Zał. 2 -Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zał. 4- Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 5 -Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 6- Zakres danych osobowych przekazywanych do przetwarzania

Zał. 7-Zgoda na utrwalanie i przetwarzanie wizerunku

 

Lista zakwalifikowanych do udziału w naukowych warsztatach weekendowych na Politechnice Krakowskiej w dniach 11-13.10.2019

 

Wyniki rekrutacji do udziału w zajęciach on-line

realizowanych w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (Edycja IV 2019/2020)

Obszar tematyczny budownictwo